อย่าทิ้งหน้าจอเกิน 10 นาที ไม่เช่นนั้นคุณจะหลุดออกจากระบบทันที
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อคุณยุทธนา
โทร.02-579-3699
 
 
 
 
จำนวนบุคลากรในกรมส่งเสริมการเกษตร
>> ข้าราชการ 8,793 คน
...........................................................................
อัตราตำแหน่งว่าง ประจำปี 2559
>> แสดงข้อมูล 28/08/2559
...........................................................................
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม
>> คู่มือขอย้าย (ใหม่)  
>> ระดับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป  
>> ระดับผู้ปฏิบัติงาน  
>> การแก้ไขปัญหาพิมพ์รายงานติด Header/Footer  
>> การแก้ไขกรณีเครื่องจำรหัสผ่าน  
>> รายละเอียดขั้นตอนการใช้ระบบงานในส่วนที่ปรับปรุง/เพิ่มเติม  
...........................................................................
รายงาน
>> สถิติจำนวนข้าราชการจำแนกตามระดับตำแหน่ง
>> สถิติจำนวนข้าราชการจำแนกตามระดับการศึกษา
>> สถิติจำนวนข้าราชการจำแนกตามโครงสร้างอายุ
>> จำนวนข้าราชการแยกตามหน่วยงานและระดับ
>> จำนวนข้าราชการแยกตามสายงานและระดับ
 
...........................................................................
 

 

 
copyright 2007 - กรมส่งเสริมการเกษตร [Department of Agricultural Extension]- All rights reserved.