อย่าทิ้งหน้าจอเกิน 10 นาที ไม่เช่นนั้นคุณจะหลุดออกจากระบบทันที
ลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-579-3699
 
 
 
 
จำนวนบุคลากรในกรมส่งเสริมการเกษตร
>> ข้าราชการ 8,533 คน
>> ลูกจ้างประจำ 654 คน
>> พนักงานราชการ 2,059 คน
ณ วันที่  1 พฤษภาคม 2561  
...........................................................................
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม
>> คู่มือขอย้าย (ใหม่)  
>> ระดับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป  
>> ระดับผู้ปฏิบัติงาน  
>> การแก้ไขปัญหาพิมพ์รายงานติด Header/Footer  
>> การแก้ไขกรณีเครื่องจำรหัสผ่าน  
>> รายละเอียดขั้นตอนการใช้ระบบงานในส่วนที่ปรับปรุง/เพิ่มเติม  
...........................................................................
 

 

 
 
copyright 2007 - กรมส่งเสริมการเกษตร [Department of Agricultural Extension]- All rights reserved.